Aantrekkelijk Oostburg

Het doel van het project Aantrekkelijk Oostburg is om bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en versterking van de centrumfunctie van Oostburg. Het project wordt gerealiseerd met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis. In de periode 2010-2020 zet het project in op kwaliteitsverbetering van de woningen, woonomgeving en concentratie van winkels en andere dagelijkse voorzieningen in het centrum. Dit in samenwerking met bewoners en ondernemers.

Masterplan

 De gemeenteraad nam donderdag 27 september 2012 een besluit over het Masterplan van het project Aantrekkelijk Oostburg. Dit plan geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken. Het plan biedt een kader voor de toekomst en brengt samenhang aan in de verschillende deelplannen. In het plan staan de woningmarkt, het centrum en de mensen centraal. Het laat zien dat het mogelijk is om met de nodige middelen een groots effect te bereiken. Een betere verkeersroute, een toegankelijker centrum met aansprekende winkels, balans op de woningmarkt, meer groen, het zichtbaarder maken van de kwaliteiten van Oostburg. Door gefaseerd over te gaan tot actie, komt dit ideaalbeeld stap voor stap dichterbij. Daar hebben we ieders steun wel bij nodig. In de eerste plaats die van de gemeenteraad, dat 27 september een besluit nam over het plan, een positief besluit. Zodat we verder kunnen. We hopen dan te mogen rekenen op de medewerking en inbreng van alle inwoners en ondernemers uit Oostburg!

 

Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2

Nieuwsbrief nummer 3

Nieuwsbrief nummer 4

Nieuwsbrief nummer 5

Nieuwsbrief nummer 6

Nieuwsbrief nummer 7

Nieuwsbrief nummer 8

Nieuwsbrief nummer 9

Nieuwsbrief nummer 10

Nieuwsbrief nummer 11

Nieuwsbrief nummer 12

Nieuwsbrief nummer 13

Nieuwsbrief nummer 14

Nieuwsbrief nummer 15

Nieuwsbrief nummer 16

Nieuwsbrief nummer 17

Nieuwsbrief nummer 18

Nieuwsbrief nummer 19