Geschiedenis

Oostburg komt als "castrum Osburgh" rond 941 voor op de bezittingenlijst van de Gentse Sint-Pietersabdij. Het achtervoegsel -burg slaat zonder twijfel op de ringwalburg die in de negende eeuw was aangelegd tegen dreigende invallen van Noormannen(u kent ze wel de Vikingen) in het Noord-Vlaamse kustgebied. Het voorvoegsel Os duidt óf een locatie (Oost) óf een persoon aan - in het laatste geval misschien een monnik van de Sint-Pietersabdij.

Vanaf de tiende eeuw ontwikkelde de plaats zich tot een bloeiende havenstad met een uitgang naar de zee en naar de Schelde. Het was gelegen in een gebied van polders (graan), venen (turf) en schorren (schapen).

In 1237 kreeg de zich gestaag onwikkelende havenplaats stedelijke rechten. Door onder andere plunderingen en stormvloeden kwam in de laatste decennia van de dertiende eeuw een einde aan de bloei. Oostburg werd slachtoffer van regionaal politiek-economische naijver (plunderingen door Gent en Brugge in en internationaal-politieke conflicten (plunderingen door Engelsen, Fransen en aartshertogelijke troepen ). Stormvloeden en landafslag in onder meer 1375, maakte de toestand nog erger.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was Oostburg geheel verwoest en verlaten. Volgens de overlevering slopen er in zijn ruïnes zelfs wolven rond.
Na de verovering door Prins Maurits in 1604 geraakte Oostburg weer geleidelijk bewoond en werd het uitgebouwd tot een vesting met een garnizoen. De grootschalige inpolderingen in het midden van de zeventiende eeuw en de afsluiting van enkele waterwegen maakten een einde aan de functie van Oostburg als havenstad. In 1747 en 1795 viel Oostburg in Franse handen.
In de Franse tijd werd een begin gemaakt met de verbetering van het wegennet door de aanleg van de steenweg Breskens-Gent, waarvan Oostburg als stopplaats economisch wist te profiteren.

In 1830 werd vlakbij Oostburg een aanval van Belgische revolutionairen afgeslagen door kolonel Ledel, waarmee de annexatie van West-Zeeuws-Vlaanderen werd voorkomen.
In september-oktober 1944 werd Oostburg gebombardeerd en volledig verwoest. Na de oorlog herrees een geheel nieuwe stad. In 1970 wordt het de centrumstad van West-Zeeuws-Vlaanderen door de samenvoeging van tien gemeenten in een gemeente Oostburg.
In 2003 fuseerden de gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg in de gemeente Sluis.

Kijk ook eens op: nl.wikipedia.org/wiki/Oostburg_(Nederland)#Geschiedenis voor meer geschiedenis...