Vraag een willekeurige kleine jongen wat hij later wil worden als hij groot is en vaak is het antwoord: brandweerman! Geen beroep spreekt zo tot de verbeelding van kinderen. Vlammen, spuiten met water en natuurlijk die grote rode auto’s met ladders, sirene en zwaailichten. Met open mond wordt het uitrukkende materieel bewonderd. En die bewondering is meer dan terecht.  

Taken van de brandweer 

24 uur per dag staan (voor het merendeel vrijwillige) brandweerlieden klaar om met raad en daad ondersteuning te bieden bij tal van veiligheidsvraagstukken. De meest bekende en zichtbare activiteiten zijn het bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Naast deze wettelijke hulpverleningstaken heeft de brandweer ook dienstverleningstaken die niet in de wet zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het geven van brandpreventievoorlichting aan bedrijven en instellingen.  

De ploeg van Stampershoek 

Brandweer Stampershoek is onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De VRZ kent zowel een beroeps- als vrijwillige brandweer. De beroepsbrandweerlieden hebben hun brandweerbaan als hoofdberoep. De brandweervrijwilligers hebben in het dagelijks leven een andere baan en zijn op afroep beschikbaar. Zij krijgen dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer en ontvangen een vergoeding voor hun inzet en tijd. De ploeg van Stampershoek bestaat uit 27 vrijwilligers met elk hun taak en specialiteit. Met een breed arsenaal aan materieel, denk bijvoorbeeld aan het bedienen van een hoogwerker, is het zaak dat er bij iedere oproep de juiste personen ingezet worden. Zonder chauffeur kom je bijvoorbeeld nergens! Ploegleider Ivo de Gijsel overziet het geheel. “In de 23 jaar dat ik lid ben van de vrijwillige brandweer heb ik het nodige gezien en meegemaakt. Het mooiste van het vak vind ik nog altijd dat je iets hebt kunnen doen voor iemand. Natuurlijk loopt niet altijd alles goed af, maar hulp bieden is het mooiste wat er is. Daarnaast houdt de onvoorspelbaarheid het werk spannend. Naar aanleiding van de oproep op je pieper heb je slechts globaal een idee van wat je daadwerkelijk aan kunt treffen. Vrijwilligers zijn welkom, kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina, maar weet dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. Je pieper gaat soms op de meest onverwachte momenten af en dan moet je direct je werk of andere bezigheden laten voor wat ze zijn en zo snel mogelijk naar de kazerne gaan. Brandweerwerk is teamwerk en je collega’s in de ploeg rekenen op je. Ook die saamhorigheid maakt het werk meer dan de moeite waard.” 

#wijzijnoostburg 

Een favoriete plek in Oostburg heeft Schoondijkenaar Ivo niet echt, maar vanuit de kazerne op het industrieterrein Stampershoek heeft hij zicht op de watertoren. Vooral de geschilderde druppels van Johnny Beerens op de watertoren kunnen op zijn goedkeuring rekenen. Een brandweerman met een zwak voor waterdruppels; eigenlijk best heel logisch.  

TIP VAN DE BRANDWEER: ROOKMELDERS

Bezuinig niet op rookmelders in je woning. Schaf er een aantal van goede kwaliteit aan. Jouw leven en dat van je huisgenoten is meer waard dan een paar honderd euro!