#DISCLAIMER

DISCLAIMER

1. Door het lezen en het gebruiken van de op onze website gepresenteerde informatie ontstaat nooit een zakelijke relatie of een andersoortige contractuele verhouding tussen u en de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad.

2. Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en u kunt daaraan geen rechten ontlenen.

3. De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad is tevens niet verantwoordelijk voor informatie van derden, waar wij d.m.v. hyperlinks naar verwijzen. Deze behoren toe aan de originele auteur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief