Zorgen doe je niet alleen voor elkaar, maar ook met elkaar! Sinds 2017 vind je in het Antonius ziekenhuis in Oostburg het Gezondheidscentrum (GCA). Het GCA heeft als doel de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws-Vlaamse bevolking te verbeteren. Met de juiste zorg op de juiste plek van de juiste zorgverlener. Maar ook vanuit een samenwerking tussen de diverse zorgverleners die in het gebouw werken. Naast de apotheek vind je er 2 huisartsenpraktijken en de HAP, podotherapie Derumeaux, psychologie Mentaal Beter, osteopaat Martine de Vos, een aantal fysiotherapeuten, Health center Bodyline, de Seniorenkliniek, Resto Bij Sil en het Zorgadviespunt (ZAP). Bij het ZAP kun je terecht met vragen over thuis- en ouderenzorg.  Een verdieping hoger tref je diverse medisch specialisten en overige deskundigen. Het 5-sterren slaapcentrum, waar mensen met slaapproblemen onderzocht worden, is op de tweede verdieping gevestigd, evenals de dagverpleging waar je terecht komt na een operatie. Ook worden op deze etage bepaalde (oog-)operaties uitgevoerd. Op ‘viere’ (de 4e etage) bevindt zich de Seniorenkliniek. Hier kunnen kwetsbare ouderen tijdelijk terecht na een ziekenhuisopname of als ze om medische redenen even niet alleen thuis kunnen wonen.  

Leefbaarheid in de streek 

Melissa Meiresonne, clustermanager acute Zorg bij ZorgSaam vertelt: “Doordat verschillende zorgverleners met hart voor de regio samenwerken, wordt niet alleen de zorgverlening voor de patiënt goed op elkaar afgestemd. Ook komen de zorgverleners samen tot vernieuwende ketenzorgprojecten die een aanwinst voor de regio zijn. Het gezamenlijke diabetes-beweeg-project is een goed voorbeeld van zo’n ketenproject en ook voor kinderen met obesitas is er een ketenproject. Zo zijn dus niet alleen de lijntjes tussen de zorgverleners kort, ook voor de patiënt is alle benodigde zorg dichtbij. Dit komt de leefbaarheid in de streek ten goede; zorg en leefbaarheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om voorzieningen in stand te houden (en deze verder te ontwikkelen) is het nodig dat mensen er gebruik van maken. In een steeds verder vergrijzend gebied (met een toenemende zorgvraag) is het daarnaast ook van groot belang dat het ook voor jongere mensen aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken.” 

Het blijft een belangrijk thema in West-Zeeuws-Vlaanderen; inwoners willen graag dat alle voorzieningen blijven bestaan, maar maken er zelf niet altijd gebruik van. Ouders sturen kinderen in Vlaanderen naar school, doen daar (of online) inkopen en gaan voor zorg direct de grens over. Op die manier verdwijnen er steeds meer voorzieningen, loopt de werkgelegenheid terug en komt de leefbaarheid in de streek op de tocht te staan. Wat vaak vergeten wordt is dat het geld dat lokaal uitgegeven wordt, vaak terugstroomt in de lokale samenleving. Denk hierbij aan sponsoring van lokale clubs, het organiseren van lokale evenementen of kerstverlichting in de winkelstraat, maar ook aan lokale werkgelegenheid. Gebruikmaken van lokale diensten levert iedereen een gezellige, aantrekkelijke en leefbare omgeving op. Om die leefbaarheid, nu en in de toekomst, te waarborgen, werkt ZorgSaam intensief samen met de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar en burgers. En waar mensen samen met elkaar aan een gemeenschappelijk doel werken, ontstaan vaak mooie initiatieven.  

Bij de apotheek bevindt zich een fraai voorbeeld van zorginnovatie; een unieke medicijnrobot. Melissa: “Met het plaatsen van deze unieke robot kunnen inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ook ‘buiten de openingsuren’ goed worden bediend. Na een scan van het voorschrift van de HAP of de Spoed Eisende Hulp én in overleg via een live videoverbinding met de dienstapotheek in Vlissingen verstrekt de robot het gevraagde medicijn. In het verleden moest de patiënt naar Terneuzen of Vlissingen om de medicatie op te halen, nu kan dat gewoon in Oostburg!”  

Weetje! 

Voor de leefbaarheid in onze streek is ook werkgelegenheid een belangrijke pijler. ZorgSaam biedt als een van de grootste werkgevers van de streek aan zo’n 800 medewerkers in de gemeente Sluis een baan. Zo blijft de zorg letterlijk en figuurlijk dichtbij!